header 1

Medezeggenschapsraad

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt, stemt en adviseert mee in alles wat met school te maken heeft. De MR volgt het schoolbeleid in onder andere organisatie, personeel, financiën, beleid en huisvesting. De MR denkt kritisch mee, met steeds het belang van de kinderen, personeel en ouders voor ogen.

Wie zitten er in de MR?

Een MR bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers:

gekozen door de ouders/verzorgers

  • Vertegenwoordigers van het personeel:

gekozen door het team

In de MR van Gaanderwijs zitten de volgende personen:

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Ed Franssen, voorzitter

Tel: 0315 – 32 63 03

Kim Verwaaijen

Arno Gerritsen

Marieke Rijkse

Theo Lendering

Hanneke Vreemann

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast een MR per school, moet ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. De GMR overlegt met het college van bestuur van Pro8 over de school overstijgende zaken. In de GMR van de stichting Pro8 zit één vertegenwoordiger van iedere school, dit kan een leerkracht of ouder zijn. Meer informatie over de GMR van Pro8 leest u op www.pro8.nu

Wilt u meer weten over de MR?

Heeft u belangstelling voor of vragen over de taak en inhoud van onze MR, neem dan contact op met één van de bovengenoemde personen of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het reglement en de notulen van de vergaderingen kunt u inzien op school of opvragen bij de secretaris. Belangrijk nieuws vanuit de MR verspreiden we via de Gaanderwijzer.

Notulen MR schooljaar 2018-2019:


Kalender