header 1

logo pijlers
De basis op orde

Goed kunnen lezen en rekenen is essentieel voor kinderen. Een goede basis rondom taal, lezen en rekenen zorgt voor een optimale ontwikkeling op andere gebieden en daarbij een stevige basis voor de toekomst. Wij besteden veel aandacht aan de wijze waarop wij de doelen rondom deze vakgebieden aanbieden aan de kinderen. Door goed te kijken naar wat de kinderen nodig hebben proberen we dit zo optimaal mogelijk af te stemmen op hun behoeften. 

Wij gebruiken goede methoden en didactische aanpakken om dit doel te realiseren. Doen wat werkt en focus op de basis zorgt ervoor dat we hier ook voortdurend kritisch op blijven. 

Kalender