header 1

logo pijlers
De Vreedzame school

We willen meer bereiken dan kinderen alleen een goed gevulde rugzak met kennis meegeven. We willen dat onze leerlingen ook "een goed mens" worden. We leren onze kinderen vaardigheden en attitudes die ze kunnen gebruiken om een betrokken en verantwoordelijk lid van onze gemeenschap te zijn en te worden. Onze doelstellingen en werkwijze zijn gebaseerd op de visie van de Vreedzame School. waarvan de uitgangspunten de basis vormen van ons pedagogisch handelen. Om aan de doelen van ons onderwijs, zoals in deze gids beschreven, vorm te geven willen wij als school een gemeenschap zijn waar alle betrokkenen zich gehoord en gezien voelen. Een school waar iedereen ‘er toe doet’. Binnen de gemeenschap van de school gelden de op democratische wijze tot stand gekomen regels en afspraken waarin vastgelegd wordt wat voor school/groep wij willen zijn.

Deze afspraken worden vastgelegd in een verklaring die per groep aan het begin van het jaar wordt opgesteld door de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht.

Binnen het programma van de Vreedzame school leren kinderen o.a. hoe om te gaan met conflicten. Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Dit doen wij door het volgen van de lessen van de Vreedzame School. Gedurende acht jaar wordt wekelijks een les gegeven.

De lessen zijn verdeeld over de volgende blokken:
1. We horen bij elkaar
2. We lossen conflicten zelf op
3. We hebben oor voor elkaar
4. We hebben hart voor elkaar
5. We dragen allemaal een steentje bij
6. We zijn allemaal anders

Door structureel in te zetten op deze methodiek merken we dat er een fijne sfeer en een goede cultuur op Gaanderwijs aanwezig is. Ons doel is dan ook dat kinderen gelukkig zijn op onze school en dat ze ’s middags de school met een lach op hun gezicht verlaten.

DVS1

Kalender