header 1

logo pijlers 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO):

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van kinderen die zich willen ontwikkelen als vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. Kinderen leren door ervaringen van zichzelf en door kijken naar anderen. Kinderen leren initiatiefrijk te zijn, te communiceren, samen te werken en samen te doen met anderen. Zij leren planmatig en strategisch te denken, te handelen en zijn tot zelfsturing in staat. Wij willen als school hieraan een bijdrage leveren door in thema’s vakken te integreren binnen een sociaal-culturele context, waarbij datgene dat binnen de school gebeurt een relatie heeft met de maatschappij buiten.

Dat bereiken wij door:

• Te werken met thema’s die passen bij de leeftijd, interesse en ontwikkeling van de kinderen, waarbij kinderen zelf invloed hebben op hun leerproces en leerinhoud.

Een thema begint met een startactiviteit. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Wij spelen in op de actualiteit. Voorbeelden zijn: een verhuisauto op het schoolplein. Wij sluiten het thema af op verschillende manieren. Voorbeeld: het afscheid nemen op de oude school en verstoppertje spelen in de lege lokalen.
In de bovenbouw neemt onderzoek een centrale plaats in. Ook hier kunnen activiteiten ontwikkeld worden die verbonden zijn met een maatschappelijke werkelijkheid
In onderzoeksactiviteiten komen op deze wijze twee ontwikkelingslijnen samen. De leerlingen leren op een betekenisvolle manier noodzakelijke kennis en vaardigheden en tegelijkertijd ontwikkelen ze zichzelf als persoon: ze gaan meedoen aan gezamenlijke onderzoeksactiviteiten en leren daarin verantwoordelijkheid te nemen voor een optimale deelname.

• De vakken: aardrijkskunde, natuur ,geschiedenis en deels begrijpend lezen en taal (onderdelen,schrijven/stellen,lezen,spreken en luisteren ) te integreren binnen het OGO onderwijs.

• Binnen thema’s gebruik te maken van deskundigheid en ervaring van derden.

• Zowel door derden binnen de school te halen als op zoek te gaan buiten de school.

• Het aanbod te variëren en richten op de brede ontwikkeling.

• De stof niet te beperken door eindtermen, maar door het kunnen van de kinderen. En deze inbreng als leidraad te gebruiken.


Binnen het OGO onderwijs wordt daarom gewerkt vanuit de 4 B’s:

     Betrokkenheid

     Betekenisvol

     Bedoeling

     Bemiddelende rol van de leerkracht

Inloopmiddag 2018: 

 0a9e07e2 cd77 452b adb5 57bc87397d88  4f31b872 3499 441d 8483 558c31701925
 930bd846 36ec 481b 9ba7 e27a49cc748f  b7b0fd8c 9bf4 4259 b638 6f074313839c

Kalender