header 1

Plusklas Micado PRO8 Binnen onze stichting zijn we gestart met een project dat de naam “Slim Beleid” draagt. Onderdeel van dit project is de Micado groep. Dit is een bovenschoolse plusklas, waar de kinderen die echt meer uitdaging en begeleiding of stimulans door samenwerking met ontwikkelingsgelijken nodig hebben. Ze krijgen dan de kans een dag in de week met een gespecialiseerde leerkracht, op hun eigen niveau samen te werken aan hun eigen ontwikkeling. De volgende voorwaarden voor de kinderen en aandachtspunten van de MICADO-groep zijn verwerkt in de naam:

• Motivatie

• Intelligentie

• Creativiteit

• Aandacht

• Doorzettingsvermogen

• Omgeving

Er zijn 3 plaatsen (scholen) waar PRO8 een Micado groep gehuisvest heeft. (Gaanderen, Zeddam en Keijenborg). Ook op onze school komen iedere donderdag 15 (hoog)begaafde kinderen vanuit verschillende scholen van onze stichting bij elkaar. De kinderen komen uit groep 4 t/m 8. Ze krijgen les van een leerkracht die veel ervaring heeft in het lesgeven aan en het begeleiden van deze groep kinderen. De begeleiding is coachend van aard. De kinderen krijgen een didactisch goed onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van het analytisch, praktisch en creatief denkvermogen. Daarbij is het zijnsluik van prof. Dr. Tessa Kieboom een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs bij Micado. Zij geeft inzicht in de zeer specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden, gekenmerkt door groot rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme, hooggevoeligheid, kritische ingesteldheid en een erg grote behoefte aan autonomie. Deze kenmerken zijn van invloed op het zelfbeeld van het kind en voor zijn interactie met de wereld.

Goede coaching van de leerkracht waarbij uitgegaan wordt van deze specifieke kenmerken, zien wij als essentieel voor effectieve begeleiding aan (hoog)begaafde kinderen. (Leren Leven). Verder is er aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies ( Leren leren), onderzoekend leren, denkvragen oplossen aan de hand van de Taxonomie van Bloom (Leren denken) en de mindset Fixed and Growth). De kinderen werken aan hun eigen leerdoel. Ze worden zelf eigenaar van hun leerproces. ‘Kom uit je comfortzone, leer van je fouten en reflecteer op je eigen handelen en denken’.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen omgaan, samenwerken, leren van en met gelijkgestemden, de zogenaamde “peers’’. De rest van de week gaan de kinderen naar hun eigen klas op hun eigen school en werken aan hun eigen (eventueel aangepaste) programma.

Om in aanmerking te komen voor de Micado groep, geldt een toelatingsprocedure. De kinderen worden op hun school gescreend door de intern begeleider en de leerkracht. Na overleg met ouders worden ze voorgedragen voor de MICADO groep. Een toelatingscommissie bepaalt, of de kinderen daadwerkelijk worden geplaatst.

Bovenschoolse plusgroep Micado: “aandacht voor leren-leren, leren-denken en leren-leven”

Meer info klik hier!

Kalender