header 1

Gaanderwijs werkt met het continu rooster : Vijf gelijke dagen model.

Dit houdt in dat alle kinderen in alle groepen alle dagen van de week 5 uur les krijgen.

De school gaat om 08.15 uur open (er wordt een zoemtoon gegeven) zodat alle kinderen eventueel vergezeld van hun ouders naar binnen gaan voor de “inloop”.

Om 08.25 uur gaat opnieuw de zoemer zodat ouders weten dat de school op het punt staat om de lessen te starten.

Om 08.30 uur gaat voor de derde keer de zoemer en iedereen gaat aan het werk.

Om ongeveer 10.00 uur wordt er een kleine pauzehap genuttigd en van 10.15 uur tot 10.30 uur is er speelkwartier.

Om ongeveer 12.00 uur gaan de kinderen samen met hun leerkracht hun lunch gebruiken en vanaf 12.15 uur tot 12.45 uur gaan ze naar buiten voor spelen en ontspanning.

Vanaf 12.45 uur tot 14.15 uur wordt er weer gewerkt en om 14.15 uur is de school uit.

Nb. Vrije dagen en vakanties worden in de schoolkalender opgenomen en jaarlijks via de Gaanderwijzer aan iedereen meegedeeld.

Kalender