header 1

Leerlingenraad.

Wat is een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groepje kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die een aantal keren per schooljaar spreekt/vergadert met de directie van onze school. Aan de hand van die vergadering worden er notulen gemaakt. De notulen van de laatste vergadering kunt u hier lezen. LINK

Waarom een leerlingenraad?
Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen. Daarnaast wordt o.a. via deze raad aandacht besteed aan: Actief Burgerschap en sociale integratie.

Het doel van een leerlingenraad is onder andere: leerlingen leren een eigen mening vormen, te overleggen en samen te werken. De denkt na en beslist mee over activiteiten en veranderingen die er op school plaats vinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze school.

Hoe is de leerlingenraad samengesteld?
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger van hun groep. Uit iedere groep nemen 2 leerlingen plaats in de leerlingenraad. De voorzitter van de leerlingenraad is de directie van Gaanderwijs.
Iedereen kan zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich dan nog een jaar herkiesbaar stellen.

Wat zijn de criteria om lid van de leerlingenraad te worden?
• iemand die namens de groep spreekt
• iemand die durft te spreken
• iemand die met iedereen in de groep kan spreken
• iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten

Hoe vaak vergadert de raad?
De leerlingenraad vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats onder schooltijd in de personeelsruimte van de school. Er worden notulen gemaakt en die worden ook op de website van de school geplaatst.

Het schooljaar 2018-2019 zitten de volgende kinderen in de leerlingenraad:

Sam Kats en Fay van Aken uit groep 4/5
Sem Becht en Levi Chevalking uit groep 5
Nout ten Holder en Nikki Jansen uit groep 6a
Lieke Bekking en Vera Bergervoet uit groep 6b
Sarah Veenink en Jet Jansen uit groep 7
Adam Janssen en Jasper Franken uit groep 8 a
Cas Daams en Stijn Migchelsen uit groep 8a

 

Kalender